šlynas

šlynas
1 šlýnas sm. sing. (1) Rtr, , NdŽ, , Btg, Pžrl, Mrs, Kur, Tr, An, Km, Srv, Rm, Šl, Krž, šlỹnas (2) Ck 1. JbL233, N pilkšvai melsvas arba balkšvas glitus molis su organinių medžiagų priemaišomis; tokio molio dirva: Marką pri baltojo molio išsikasėm, pri šlyno molio Brs. Šlýno molio, būdavo, išdirbam i darom lėles Jd. Adomynės šlýnas žemė Adm. Šlyno žemėn niekas nenori augt . Žemė buvo slėsna, daugiausia sidabrinis mėlynas šlynas J.Balt. Į šlýną kojos teip klimpsta, kad vos gali ištraukt Slv. ^ Duona kap šlýnas (neiškepusi, suklekusi) Mtl. Sunkios vištos kai šlýnas Aln. Jei atėjęs svečias (arba viešnia) randa sviestą mušant, tai sako: – Mačiau šlyną atvažiuojant TDrI35(Pn). Atvažiuoja su šlynu, su šlynu (sakoma mušant sviestą) LTsV805(Slk). Šlyne moli, atvažiuok su geltonais ūsais LTR(Ds). Marga kumelė šlyną veža (kregždė lipdo lizdą) Tvr. 2. dumblas, purvynas: Gul [krokodilas] pavėsyje, trušosu ir šlyne (orig. šliene) paslėptas BBJob40,16.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • šlynas — šlýnas dkt. Kur̃ tù radai̇̃ šlýno? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šlynas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Buitinis molio (ppr. pilkojo) pavadinimas. atitikmenys: angl. argil clay rus. иловатая глина; иловка; тяжелая глина …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šlynas — 2 šlynas, à adj. (3) J.Jabl(Sl) su šlyno priemaišomis: Kur žemė šlynà, te šlynynė Ldk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • argil clay — šlynas statusas T sritis chemija apibrėžtis Buitinis molio (ppr. pilkojo) pavadinimas. atitikmenys: angl. argil clay rus. иловатая глина; иловка; тяжелая глина …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • иловатая глина — šlynas statusas T sritis chemija apibrėžtis Buitinis molio (ppr. pilkojo) pavadinimas. atitikmenys: angl. argil clay rus. иловатая глина; иловка; тяжелая глина …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • иловка — šlynas statusas T sritis chemija apibrėžtis Buitinis molio (ppr. pilkojo) pavadinimas. atitikmenys: angl. argil clay rus. иловатая глина; иловка; тяжелая глина …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • тяжелая глина — šlynas statusas T sritis chemija apibrėžtis Buitinis molio (ppr. pilkojo) pavadinimas. atitikmenys: angl. argil clay rus. иловатая глина; иловка; тяжелая глина …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • išlynas — ìšlynas sm. (1) žr. šlynas: Tą smėlį būtų gerai apvežti ìšlynu, tai ans būtų grumtaunesnis Up. Bepigu Urvikiuo puodus dirbti, kad ìšlyno tura pri pat savo numų Vkš. Dumblą išvežė lig pat ìšlyno Tl. Ėmė plytas vietoje akmenų bei molį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baltošlynė — sf. (1) Pš baltas, trapus šlynas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baltožemė — sf. (1) pilkasis šlynas: Tokią baltožemę į pirmą rūšį skiria Pš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”